טופס הזמנת פרסום בקבוצת אתרי לאבנסט

הננו מזמינים בזאת פרסום בקבוצת אתרי lovenest.co.il לפי הפירוט הבא: 

מחיר

350 ₪ + מע"מ לשלושה חודשים ראשונים ולאחר מכן 480 ₪ + מע"מ 

תנאי תשלום

התשלום מתחדש על בסיס חודשי בכרטיס אשראי או הוראת קבע.

תאריך תחילת פרסום

25/3/2020 


    לידיעתכם, הטופס מוצפן וכל הנתונים נשלחים בצורה מאובטחת.