קבוצת מרקדו בע"מ

עם הגידול בפעילות העסקית והאתרים השונים התאגדנו כחברה בע"מ.  המעבר לחברה בע"מ יאפשר לנו כחברה לגדול ולהתפתח לכיוונים נוספים ומעניינים, להיכנס לתחום ההשקעות ועוד…

כמובן שכמו תמיד אתם מוזמנים להצטרף לאחד (או יותר) מהאתרים שלנו ולהצטרף אל לקוחותינו המרוצים.